Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3301
Title: Контрактна політика університету в контексті розвитку освітньої галузі
Other Titles: Контрактная политика университета в контексте развития образовательной отрасли
University contract policy in the context of the development of the higher education
Authors: Шевченко, Л.С.
Keywords: контракт з викладачем університету
множинна зайнятість
ринок викладацької праці
контракт с преподавателем университета
множественная занятость
рынок преподавательского труда
contracts between lecturers and university
plural (second) employment
lecturer’s labor market
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Шевченко Л. С. Контрактна політика університету в контексті розвитку освітньої галузі / Л. С. Шевченко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2012. - № 4 (11). - С. 64-74.
Abstract: Охарактеризовано сутність та основні типи трудових контрактів викладачів з університетом як роботодавцем. Доведено, що ефективність діяльності викладача залежить від тривалості його контракту з університетом, організації матеріального стимулювання та розв'язання проблеми множинної (вторинної) зайнятості у вищій школі.
Охарактеризованы сущность и основные типы трудовых контрактов предподавателей с университетом как работодателем. Доказано, что эффективность деятельности преподавателя зависит от продолжительности его контракта с университетом, организации материального стимулирования и решения проблемы множественной (вторичной) занятости в высшей школе.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3301
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shchevchenko_64.pdf349,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.