Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3299
Title: Особливості економічної діяльності особистих селянських господарств
Other Titles: Особенности экономической деятельности личных крестьянских хозяйств
Features of economic activity personal peasant economies
Authors: Лізогуб, В.А.
Keywords: особисте селянське господарство
аграрна політика
економічна діяльність
економіка сільського господарства
личное крестьянское хозяйство
аграрная политика
экономика сельского хозяйства
экономическая деятельность
private peasant farm
agrarian policy
economic activity
agricultural economics
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Лізогуб В. А. Особливості економічної діяльності особистих селянських господарств / В. А. Лізогуб // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2012. - № 4 (11). - С. 49-56.
Abstract: Визначено головні економіко-організаційні особливості особистих селянських господарств в Україні: ресурсна обмеженість; індивідуально-родинний характер власності на майно; поєднання ознак натуральної і товарної, виробничої і послугової діяльності; некомерційний характер господарювання. Розкрито загальноекономічні та спеціальні принципи економічної діяльності особистих селянських господарств. Доведено необхідність їх урахування і комплексної реалізації при розробленні та здійсненні державної аграрної політики.
Определены основные экономико-организационные особенности личных крестьянских хозяйств в Украине: ресурсная ограниченность; индивидуально-семейный характер собственности на имущество; объединение характеристик натуральной и товарной, производственной и услуговой деятельности; некоммерческий характер хозяйствования. Раскрыты общеэкономические и специальные принципы экономической деятельности личных крестьянских хозяйств. Доказана необходимость их учета и комплексной реализации при разработке и осуществлении государственной аграрной политики.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3299
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lizoghub_49.pdf313,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.