Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/3285
Title: Концентрація суб'єктів господарювання в сучасних умовах та проблема її законодавчого забезпечення
Other Titles: Концентрация субъектов хозяйствования в современных условиях и проблема ее законодательного обеспечения
Concentration of business assets on the modern stage and problem of the legal support of it
Authors: Задихайло, Д.В.
Keywords: транснаціональні корпорації
холдингові компанії
економічна влада
концентрація суб’єктів господарювання
транснациональные корпорации
холдинговые компании
экономическая власть
концентрация субъектов хозяйствования
transnational company
holding company
economical power
oncentration of business assets
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Задихайло Д. В. Концентрація суб'єктів господарювання в сучасних умовах та проблема її законодавчого забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2012. - № 3 (10). - С. 86-96.
Abstract: Стаття присвячена з’ясуванню сутнісних властивостей процесів концентрації капіталу як у розвинутих країнах, так і в Україні. Створення національних корпорацій олігархічного типу створює нову топографію розподілу економічної влади в національній економіці і вимагає розробки економічної й зокрема господарсько-правової політики держави щодо модернізації законодавчого забезпечення зазначених процесів.
Статья посвящена уяснению сущностных свойств процесса концентрации капитала как в развитых странах, так и в Украине. Создание национальных корпораций олигархического типа создает новую топографию распределения экономической власти и требует разработки экономической и хозяйственно-правовой политики государства в этой сфере.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3285
Appears in Collections:Наукові статті кафедри господарського права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zadykhailo_86.pdf340.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.