Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3274
Title: Систематизація теорій соціального капіталу
Authors: Золотарьова, Ю.І.
Keywords: соціальний капітал
типологія
трирівневий підхід
структурно-інституціональний підхід
предметно-функціональний підхід
реляційний підхід
социальный капитал
типология
трёхуровневый подход
структурно-институциональный подход
предметно-функциональный подход
реляционный подход
social capital
typology
three-level approach
structural intuitional approach
subject-functional approach
relational approach
Issue Date: 2009
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Золотарьова Ю. І. Систематизація теорій соціального капіталу / Ю. І. Золотарьова // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2009. №2. - Х. : Право, 2009. - С. 228-234.
Abstract: Наведено систематизацію теорій соціального капіталу. Розглянуто чотири основні типи підходів до його дослідження: трирівневий, структурно-інституціональний, предметно-функціональний та реляційний. Останній тлумачиться авторкою як інтегруючий. Досліджено їх співвідношення та перспективи застосування в подальшому розробленні концепції соціального капіталу.
Приведена систематизация теорий социального капитала. Рассмотрены четыре основные типы подходов к его изучению: трёхуровневый, структурно- институциональный, предметно-функциональный и реляционный. Последний трактуется автором как интегрирующий. Исследовано их соотношение и перспективы применения в дальнейшей разработке концепции социального капитала.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3274
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zolotarova_203.pdf277,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.