Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3273
Title: Соціологічний підхід до аналізу проблем правозастосування в суспільствах, що трансформуються
Other Titles: Социологический подход к анализу проблем правоприменения в трансформирующихся обществах
The sociological going near the analysis of problems of law application in the transformed societies
Authors: Воднік, В.Д.
Keywords: правозастосування
правосуддя
ефективність
соціологічні методи
судова діяльність
суддя
суд
правоприменение
правосудие
эффективность
социологические методы
судебная деятельность
судья
use of law
justice
effectiveness
methods of sociology
judicial activity
judge
court
Issue Date: 2009
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Воднік В. Д. Соціологічний підхід до аналізу проблем правозастосування в суспільствах, що трансформуються / В. Д. Воднік // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2009. №2. - Х. : Право, 2009. - С. 217-227.
Abstract: Здійснено соціологічний аналіз проблем правозастосування в суспільствах, що трансформуються. Обґрунтовано, що право є перетворювальною силою не само по собі, а в процесі його впливу на розвиток соціальної дійсності, у регулюванні та зміні її сторін. Проаналізовано чинники, що впливають на якість діяльності по застосуванню права. Розглянуто особливий вид застосування права — діяльність суду, що виражається у відправленні правосуддя. Охарактеризовано рівні соціологічного дослідження ефективності правосуддя, соціологічні методи її вивчення.
Осуществлен социологический анализ проблем правоприменения в трансформирующихся обществах. Обосновано, что право является преобразовательной силой не само по себе, а в процессе его влияния на развитие социальной действительности, регуляции и изменении ее сторон. Проанализированы факторы, влияющие на качество деятельности по применению права. Рассмотрен особый вид применения права — деятельность суда, выражающаяся в отправлении правосудия. Охарактеризованы уровни социологического исследования эффективности правосудия, социологические методы ее изучения.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3273
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vodnik_192.pdf312,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.