Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3272
Title: Права людини як предмет соціологічного дискурсу
Other Titles: Нuman rights as the subject of the sociological discourse
Authors: Волянська, О.В.
Volanska, O.V.
Keywords: соціологія права
дискурс
соціологічний дискурс
права людини
права людини в Україні
дотримання прав особистості
демократичне суспільство
социология права
социологический дискурс
права человека
права человека в Украине
соблюдение прав личности
демократическое общество
sociology of law
discourse
sociological discourse
human rights
human rights in Ukraine
observance of individual rights
democratic society
Issue Date: 2009
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Волянська О. В. Права людини як предмет соціологічного дискурсу / О. В. Волянська // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2009. №2. - Х. : Право, 2009. - С. 211-217.
Abstract: Терміни «права людини» і «демократія» внаслідок своєї методологічної невизначеності є дуже зручними для маніпулювання суспільною думкою. У статті обумовлено доцільність використання інтегрального підходу П. Сорокіна як методологічної основи для соціологічного оцінювання рівня дотримання прав людини. Наведено дані всеукраїнського дослідження, що ілюструють ієрархію суб’єктивних оцінок значущості прав людини і відповідно підтверджують тезу П. Сорокіна, згідно з якою рівень дотримання прав людини є індикатором рівня демократичності суспільства.
Термины «права человека» и «демократия» вследствие своей методологической неопределенности очень удобны для манипулирования общественным мнением. В статье предложено использовать интегральный подход П. Сорокина как методологическую основу для социологического оценивания уровня соблюдения прав человека. Приведены данные всеукраинского исследования, которые иллюстрируют иерархию субъективных оценок значимости прав человека и соответственно подтверждают тезис П. Сорокина о том, что уровень соблюдения прав человека является индикатором уровня демократичности общества.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3272
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volyanska_186.pdf360,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.