Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2784
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу денної форми навчання. Ч. 1
Authors: Борисова, В.І.
Баранова, Л.М.
Крат, В.І.
Балюк, В.М.
Біляєв, О.О.
Долгополова, Л.М.
Домашенко, М.В.
Донець, А.Г.
Ємельянчик, С.О.
Замуравкіна, Р.М.
Іванов, А.М.
Іванова, К.Ю.
Ігнатенко, В.М.
Ісаєв, А.М.
Кацюба, К.В.
Крижна, В.М.
Курафєєв, В.В.
Маслова-Юрченко, К.О.
Новохатська, Я.В.
Печений, О.П.
Приступа, С.Н.
Сиротенко, С.Є.
Сімсон, О.Е.
Соловйов, О.М.
Спасибо, І.А.
Спасибо-Фатєєва, І.В.
Сурженко, О.А.
Таш'ян, Р.І.
Тупицька, Є.О.
Ус, М.В.
Ходико, Ю.Є.
Яркіна, Н.Є.
Яроцький, В.Л.
Keywords: гражданское право Украины
учебно-методические пособия
цивільне право України
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільне право України" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу денної форми навчання. Ч. 1 / уклад. В. І. Борисова [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 169 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2784
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0009.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.