Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2781
Title: Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") для студ. V курсу фак-ту підгот. кадрів для Держ. пенітенц. служби України
Authors: Автухов, К.А.
Яковець, І.С.
Keywords: уголовно-исполнительная система
практические занятия
кримінально-виконавча система
практичні заняття
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") для студ. V курсу фак-ту підгот. кадрів для Держ. пенітенц. служби України / уклад.: К. А. Автухов, І. С. Яковець. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 30 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2781
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0074_z.pdf438,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.