Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/2653
Title: Напрями консолідації в інформаційному забезпеченні правової науки України: соціально-комунікаційний аспект
Authors: Пасмор, Ю.В.
Keywords: інформаційне забезпечення правової науки
консолідація правової інформації
правовий інформаційно-комунікативний простір
соціальні комунікації
правова інформація
правова інформатика
інформаційні ресурси з правових проблем
консолідація законодавства
інтеграція інформаційних ресурсів
кооперація інформаційної діяльності
бази даних
інформаційно-пошукові системи (ІПС)
правова наука
юридична наука
інформаційні технології
інформаційні потреби
мережеві ресурси
електронні ресурси
електронні бібліотеки (онлайнові бібліотеки; цифрові бібліотеки)
наукометричні дослідження
наукометрія
сайти
наукова інформація (теоретична інформація)
інформаційні комунікації (інфокомунікації)
інформаційне право
информационное обеспечение правовой науки
консолидация правовой информации
правовое информационно-коммуникативное пространство
социальные коммуникации
правовая информация
правовая информатика
информационные ресурсы по правовым проблемам
консолидация законодательства
базы данных
информационно-поисковые системы (ИПС)
правовая наука
юридическая наука
информационные технологии
информационные потребности
электронные библиотеки (онлайновые библиотеки; цифровые библиотеки)
наукометрические исследования
наукометрия
сетевые ресурсы
электронные ресурсы
сайты
научная информация (теоретическая информация)
информационные коммуникации (инфокоммуникации)
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Юрайт"
Citation: Пасмор Ю. В. Напрями консолідації в інформаційному забезпеченні правової науки України: соціально-комунікаційний аспект : монографія / Ю. В. Пасмор ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпеч. інновац. розвитку. – Х. : Юрайт, 2013. – 271 [1] c.
Abstract: У монографії досліджуються напрями консолідації як стратегія розвитку інформаційного забезпечення правової науки України. Визначальним є дослідження консолідації правової інформації, інтеграції інформаційних ресурсів із проблем правознавства, консолідації законодавства та кооперації інформаційної діяльності соціально-комунікаційних структур суспільства. Виходячи із феноменологічного значення правової інформації та інфоресурсів, вдоскона¬лення системи інформаційного забезпечення правової науки має спиратися на єдність та взаємозалежність системно-організаційного, інформаційно-ресурсного та структурно-семантичного напрямів консолідації. Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та правників.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2653
ISBN: 978-966-2740-25-7
Other Identifiers: ORCID ID Julia Bystrova - http://orcid.org/0000-0001-8773-360X
Appears in Collections:Монографії НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasmor_2013.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.