Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/2287
Title: Правове виховання працівників правоохоронних органів: перші акценти
Other Titles: Правовое воспитание работников правоохранительных органов: первые акценты
Legal education workers law enforcement agencies: first emphasis
Authors: Трофименко, В.А.
Keywords: правове виховання
рівні правового виховання
правова рефлексія
система правоохоронних органів
правова культура
правосвідомість
правовое воспитание
уровни правового воспитания
правовая рефлексия
система правоохранительных органов
правовая культура
правосознание
правосознание юриста
работники правоохранительных органов
legal education
level of legal education
legal reflection
law enforcement agencies
legal culture
legal consciousness
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Трофименко В. А. Правове виховання працівників правоохоронних органів: перші акценти / В. А. Трофименко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : Право, 2013. - 2013. №1(15). - С. 110-116. - Бібліогр. : с. 115-116.
Abstract: Присвячено місцю і ролі вищої освіти у системі правового виховання працівників правоохоронної системи. Визначаючи, що система правового виховання поки що знаходиться на початковому рівні, автор окреслює значення вищих навчальних закладів, зокрема юридичних, для формування правової культури та правосвідомості, пропонуючи створити дворівневу систему правового виховання правоохоронців.
Посвящено месту и роли высшего образования в системе правового воспитания работников правоохранительных органов. Обращая внимание на зачаточный уровень правового воспитания, автор пытается очертить значение высших учебных, в частности юридических, заведений для формирования правовой культуры и правосознания, предлагая создать двухуровневую систему правового воспитания работников правоохранительных органов.
This publication is dedicated to the place and role of higher education in the system of legal education workers of law enforcement. Determining that the system of legal education is still in its initial stage, the author tries to outline the importance of higher education institutions, including legal, to form the legal culture of justice and offering a two-tier system of legal education of law enforcement officers.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2287
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trofymenko_110.pdf332.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.