Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2218
Title: Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. 2 курсу заоч. форми навчання
Authors: Бойко, І.В.
Зуй, В.В.
Матюхіна, Н.П.
Писаренко, Н.Б.
Гаращук, В.М.
Червякова, О.Б.
Шульга, М.Г.
Зима, О.Т.
Лученко, Д.В.
Коваленко, Л.П.
Мартиновський, В.В.
Соловйова, О.М.
Сьоміна, В.А.
Keywords: адміністративне право
практичні заняття
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адміністративне право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. 2 курсу заоч. форми навчання / уклад. І. В. Бойко [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 47 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2218
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0062.pdf518,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.