Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/2211
Title: Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація місцевого самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") для студ. заочної форми навчання
Authors: Серьогіна, С.Г.
Любченко, П.М.
Бодрова, І.І.
Keywords: місцеве самоврядування в Україні
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація місцевого самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") для студ. заочної форми навчання / уклад.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, І. І. Бодрова. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 29 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2211
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0034.pdf427.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.