Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2108
Title: Колекція раритетних періодичних видань бібліотеки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Authors: Самофал, О.І.
Keywords: бібліотеки ВНЗ (бібліотеки вищих навчальних закладів; вузівські бібліотеки)
відділ рідкісних книг
бібліотечні фонди
періодичні видання (періодична преса)
рідкісні видання
бібліографічні покажчики
каталоги
библиотеки вузов (библиотеки высших учебных заведений; вузовские библиотеки)
отдел редких книг
библиотечные фонды
периодические издания (периодическая печать)
редкие издания
библиографические указатели
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Самофал, О. І. Колекція раритетних періодичних видань бібліотеки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" [Текст] / О. І. Самофал // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали виступів учасників "круглого столу" (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - С. 49-52.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2108
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samofal.pdf199,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.