Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2105
Title: Коллекционное хранение изданий в отделах редких книг
Authors: Зоря, Л.Г.
Keywords: відділ рідкісних книг
книжкові колекції
бібліотечні фонди
рідкісні книги
бібліотеки ВНЗ (бібліотеки вищих навчальних закладів; вузівські бібліотеки)
отдел редких книг
книжные коллекции
библиотечные фонды
редкие книги
библиотеки вузов (библиотеки высших учебных заведений; вузовские библиотеки)
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Зоря Л.Г. Коллекционное хранение изданий в отделах редких книг / Л.Г. Зоря // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали виступів учасників "круглого столу" (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - С. 23-26.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2105
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zory.pdf198,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.