Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2103
Title: Центр інформаційних технологій як технологічна база бібліотеки електронних копій раритетних видань
Authors: Тацій, В.Я.
Іванов, С.М.
Карасюк, В.В.
Глинянський, С.В.
Keywords: інформаційні технології
бібліотеки ВНЗ (бібліотеки вищих навчальних закладів; вузівські бібліотеки)
відділ рідкісних книг
раритети
рідкісні видання
збереження фондів бібліотек
електронні копії
оцифровування книг
оцифровані бібліотечні фонди
информационные технологии
библиотеки вузов (библиотеки высших учебных заведений; вузовские библиотеки)
отдел редких книг
раритеты
редкие издания
сохранность фондов библиотек
электронные копии
оцифровывание книг
оцифрованные библиотечные фонды
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Центр інформаційних технологій як технологічна база бібліотеки електронних копій раритетних видань / В.Я. Тацій, С.М. Іванов, В В. Карасюк, С.В. Глинянський // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали виступів учасників "круглого столу" (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - С. 3-7.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2103
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри інформатики та обчислювальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taciy_Ivanov_Karasyk_Glunynskiy.pdf158,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.