Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2075
Title: Самовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів
Authors: Єрахторіна, О.М.
Keywords: самовдосконалення особистості
саморозвиток
самовиховання
наукова рефлексія
біографічні проекти
українське суспільство
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво Іванченка І. С.
Citation: Єрахторіна О.М. Самовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів : монографія / О.М. Єрахторіна. – Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2013. – 215 с.
Abstract: Автор пропонує концептуальну схему самовдосконалення особистості як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку, для чого акцентує увагу на розмежуванні змісту понять «саморозвиток», «самовдосконалення», «самовиховання»; на виявленні природи, сутності і змісту самовдосконалення особистості в індивідуальному та соціальному вимірах, визначенні його структурних складових та соціального призначення. Крім того, обґрунтовується значущість самовдосконалення як одного із духовно-моральних чинників суспільного розвитку на засадах солідаристської, групово-кооперативної гуманістичної парадигми цінностей. Аналізуються особливості практик самовдосконалення у соціально-просторових та часових вимірах, основні стратегії та моделі самовдосконалення особистості у сучасному українському суспільстві; аргументується реальна можливість і необхідність коректного соціального управління процесом самовдосконалення особистості як чинника людиновимірювальної соціальної політики. У монографії подається бібліографія з проблеми, що аналізується. Автор намагався зібрати всю літературу, опубліковану українською, російською та англійською мовами, де прямо чи опосередковано висвітлюється проблема самовдосконалення. Для науковців, викладачів, аспірантів та усіх тих, хто цікавиться проблемою самовдосконалення особистості.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2075
ISBN: 978-617-7033-14-0
Appears in Collections:Монографії кафедри культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eraxtorina_2013.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.