Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2032
Title: Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Організація роботи суду" : електронне видання : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.03040101 "Правознавство" для студ. фак-ту № 8 заочної форми навчання
Authors: Марочкін, І.Є.
Москвич, Л.М.
Назаров, І.В.
Овчаренко, О.М.
Ковальова, Я.О.
Keywords: судові органи України
тематика курсових робіт
судебные органы Украины
тематика курсовых работ
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Організація роботи суду" : електронне видання : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.03040101 "Правознавство" для студ. фак-ту № 8 заочної форми навчання / уклад. І. Є. Марочкін [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 21 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2032
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_45.pdf350,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.