Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1996
Title: Проблеми розвитку ювенальної юстиції
Other Titles: Проблемы развития ювенальной юстиции
Problems of development of juvenile justice
Authors: Русанова, І.О.
Keywords: кримінальне правосуддя щодо неповнолітніх
відновне правосуддя
суддя
уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх
ювенальна юстиция
восстановительное правосудие
судья
уполномоченный осуществлять уголовное правосудие по делам несовершеннолетних
juvenile justice
retroactive justice
juvenile judge
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Русанова І. О. Проблеми розвитку ювенальної юстиції / І. О. Русанова // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - Вип. 120. - С. 247-258.
Abstract: Стаття присвячена актуальним питанням впровадження в Україні кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Аналізуються історичні, соціальні, правові й організаційні передумови розвитку системи органів, що розглядають справи про правопорушення, вчинені підлітками. Наводяться новели кримінально-процесуального законодавства щодо процедури розгляду справ по обвинуваченню неповнолітніх у вчиненні злочину.
Статья посвящена актуальным вопросам внедрения в Украине уголовной юстиции по делам несовершеннолетних. Анализируются исторические, социальные, правовые и организационные предпосылки развития системы органов, рассматривающих дела о правонарушениях, совершенных подростками. Приводятся новеллы уголовно-процессуального законодательства, касающиеся процедуры рассмотрения дел по обвинению несовершеннолетних в совершении преступления.
The author analyses the problem of development of juvenile justice in Ukraine. Historical, social, legal and organizational aspects of juvenile justice system are presented. New rules of juvenile criminal procedure are reviewed.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1996
Appears in Collections:Наукові статті кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_zak120_27.pdf271,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.