Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1975
Title: Про надання роботодавцеві немайнових прав на службовий твір
Other Titles: О предоставлении работодателю неимущественных прав на служебное произведение
About granting of the moral rights of work made for hire to an employer
Authors: Яркіна, Н.Є.
Keywords: немайнове авторське право
службовий твір
ділова репутація юридичної особи
неимущественное авторское право
служебное произведение
деловая репутация юридического лица
moral rights
work made for hire
business reputation of a legal entity
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Яркіна Н. Є. Про надання роботодавцеві немайнових прав на службовий твір / Н. Є. Яркіна // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - Вип. 120. - С. 51-61.
Abstract: Стаття присвячена питанню закріплення за роботодавцем – юридичною особою немайнових прав на службовий твір, що пов'язано з практичною необхідністю судового захисту його ділової репутації. Пропонується доповнити Цивільний кодекс України нормами про немайнове право юридичної особи на зазначення свого найменування при використанні службового твору, а також про право на захист останнього від дій, які можуть порушити його цілісність, спотворити, перекрутити, зробити неможливим застосування за призначенням, погіршити якість і в такий спосіб спричинити шкоду діловій репутації роботодавця.
Статья посвящена вопросу закрепления за работодателем – юридическим лицом неимущественных прав на служебное произведение, что связано с практической необходимостью судебной защиты его деловой репутации. Предлагается дополнить Гражданский кодекс Украины нормами о неимущественном праве юридического лица на указание своего наименования при использовании служебного произведения, а также о праве на защиту последнего от действий, которые могут нарушить его целостность, исказить, сделать невозможным использование по назначению, ухудшить качество и таким образом причинить вред деловой репутации работодателя.
The article is devoted to issues surrounding an assignment of moral rights of work made for hire to an employer as a legal entity, which is connected with practical need for judicial protection of its business reputation. The author offers to add norms about moral rights of a legal entity to the Civil code of Ukraine, including the right to mention its name when using the work made for hire and the right of integrity of the work made for hire to bar it from actions, which can distort, impede intended use of the work, worsen its quality, and thus harm business reputation of the employer.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1975
Appears in Collections:Наукові статті кафедри цивільного права № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_zak120_6.pdf270,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.