Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1968
Title: Акмеологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі
Other Titles: Акмеологические механизмы адаптации первокурсников к обучению в вузе
Acmeological mechanisms of adaptation to teaching first-year students at the university
Authors: Погрібна, В.Л.
Волянська, О.В.
Keywords: вищий навчальний заклад (ВНЗ)
адаптованість
критерії адаптованості студентів до навчання
акмеологічні механізми адаптації студентів
высшее учебное заведение
адаптированность
критерии адаптированности студентов к учебе
акмеологические механизмы адаптации студентов
higher education
adaptation
adaptation criteria for students to learn
acmeological mechanisms of adaptation of students
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Погрібна В. Л. Акмеологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі / В. Л. Погрібна, О. В. Волянська // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2012. - 2012. №4(14). - С. 225-232 : рис.
Abstract: Розглянуто теоретичні та практичні аспекти соціально-психологічної адаптації студентів першого року навчання на прикладі протікання цього процесу в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Доведено, що основними критеріями, відповідно до яких можуть оцінюватися процес та результат адаптації студентів до навчання у ВНЗ, є успішність навчальної діяльності; задоволеність процесом і результатами навчання; відповідна дисципліна в навчальний та позанавчальний час; здатність оптимально організовувати своє навчання та побут; соціально-психологічна адаптація до студентського колективу.
Рассмотрены теоретические и практические аспекты социально-психологической адаптации студентов на примере первокурсников Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». Доказано, что основными критериями, в соответствии с которыми могут оцениваться процесс и результат адаптации студентов к обучению в вузе, являются успешность учебной деятельности, удовлетворенность процессом и результатом учебы, соответствующая дисциплина в учебное и внеучебное время, способность оптимально организовывать свою учебу и быт, социально-психологическая адаптация к студенческому коллективу.
The article of V. L. Pogrіbna, E. V. Volyanskaya «Acmeological mechanisms of adaptation to training in fi rst-year university» examines the theoretical and practical aspects of the socio-psychological adaptation of students for example first-year students of National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine». It is proved that the main criteria according to which the process and the result of students’ adaptation to learning in higher education can be evaluated are the success of training activities, satisfaction with the process and outcome studies, the appropriate discipline in the educational and outside the classroom, the ability to optimally organize their studies and daily life, social and psychological adaptation to the student team.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1968
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pogrіbnа_Volyanskaya_225.pdf344,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.