Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19434
Title: Педагогічні аспекти тестування загальних навчально-правничих компетентностей
Authors: Невельська-Гордєєва, О.П.
Keywords: тест загальної навчальної правничої компетентності
тест загальних навчальних правничих компетентностей
тест загальних навчально-правничих компетентностей
ТЗНПК
магістерський тест навчальних компетентностей
МТНК
компетентність
логіка
тест
тестове завдання
валідність тесту
Test of general educational legal competence
Test of general educational legal competencies
Test of general educational and legal competencies
TZNPK
master's test of educational competencies
MTNK
competence
logic
test
test task
validity of the test
Issue Date: 2021
Publisher: Мітра
Citation: Невельська-Гордєєва О. П. Педагогічні аспекти тестування загальних навчально-правничих компетентностей / Невельська-Гордєєва О. П. // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). У 2 томах. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Т. 1. – Харків : «Мітра», 2021, С. 219 – 222 с.
Abstract: Упровадження тесту загальних навчально-правничих компетентностей (ТЗНПК) для набору магістрантів за спеціальністю "Право" має багато переваг. Водночас специфічне формулювання тестових завдань вимагає педагогічних зусиль по підготовці до тестування. Запропоновані тести необхідно перевіряти на надійність і валідність.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19434
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nevelska-Hordieieva_219-222.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.