Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19327
Title: Базові аспекти цифровізації та їх правове забезпечення
Authors: Єфремова, К.В.
Шматков, Д.І.
Кохан, В.П.
Бринцев, О.В.
Мамаєв, І.О.
Водорєзова, С.Р.
Новіков, Є.А.
Шевченко, Л.С.
Пасмор, Ю.В.
Keywords: цифровізація суспільства
цифрова економіка
цифровий суверенітет
управління цифровими інфраструктурами
цифрові навички і компетенції
цифрові послуги
правове регулювання цифрових платформ
Issue Date: 2021
Publisher: Харків : Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
Citation: Базові аспекти цифровізації та їх правове забезпечення [Електронний ресурс] : монографія / К. В. Єфремова [та ін.] ; за ред. К. В. Єфремової ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2021. – 180 с. – URL: https://ndipzir.org.ua/archives/7511 (дата звернення: 07.02.2022).
Abstract: Монографію присвячено дослідженню питань правового забезпечення цифрової трансформації суспільства та економіки, серед яких розкриті питання контролю та управління цифровими інфраструктурами, розвитку цифрових навичок і компетенцій як базових аспектів цифрової економіки. Робота містить окремі дослідження з актуальних напрямків правового забезпечення цифрового суверенітету, визначені аспекти права інтелектуальної власності в змісті цифрової компетентності, правове регулювання цифрових платформ та актуальні питання обробки та обігу даних у цифрових інфраструктурах, новітні підходи до регулювання цифрових інформаційних послуг, розкриті конкурентні переваги та конкурентоспроможність цифрових підприємств тощо. Видання призначене для на фахівців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також, усіх тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання цифрової економіки, використанням цифрових технологій та процесами цифровізації.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19327
ISBN: 978-617-7806-21-8
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Монографії НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsyfrovizatsiya21.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.