Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19259
Title: Аналіз комплексного плану просторового розвитку території з точки зору захисту прав інвесторів
Authors: Ігнатенко, І.В.
Keywords: просторовий розвиток
територіальна громада
комплексний план
land development
містобудівна діяльність
захист прав інвесторів
планування земель
пространственное развитие
территориальная община
комплексный план
градостроительная деятельность
защита прав инвесторов
планирование земель
spatial development
local community
comprehensive plan
urban planning activities
protection of investors' rights
land planning
Issue Date: 2021
Publisher: Харків : Юрайт
Citation: Ігнатенко І. В. Аналіз комплексного плану просторового розвитку території з точки зору захисту прав інвесторів / І. В. Ігнатенко // Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2021 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Харків : Юрайт, 2021. – С. 84–88.
Abstract: Проналізовано комплексний план просторового розвитку території з точки зору захисту прав інвесторів, основи land development. Зроблено висновок, що комплексний план просторового розвитку території має гарантувати: (а) формування та правове закріплення точної інформації про права власників та інвесторів щодо використання земельних ділянок та іншої нерухомості. Тільки таким чином можна знизити транзакційні витрати та створити конкурентне середовище у сфері інвестування; (б) надання інвестору надійних прав на підготовлену та сформовану земельну ділянку до того, як інвестор почне вкладати гроші у придбання, облаштування та будівництво.
Проанализирован комплексный план пространственного развития территории с точки зрения защиты прав инвесторов, основы land development. Заключено, что комплексный план пространственного развития территории должен гарантировать: (а) формирование и правовое закрепление точной информации о правах собственников и инвесторов относительно использования земельных участков и другой недвижимости. Только таким образом можно снизить транзакционные издержки и создать конкурентную среду в сфере инвестирования; (б) предоставление инвестору надежные права на подготовленный и сформированный земельный участок до того, как инвестор начнет вкладывать деньги в приобретение, обустройство и строительство.
Description: The complex plan of spatial development of the territory from the point of view of protection of the rights of investors, bases of land development is analyzed. It is concluded that a comprehensive spatial development plan should ensure: (a) the formation and legal consolidation of accurate information on the rights of owners and investors to use land and other real estate. This is the only way to reduce transaction costs and create a competitive environment for investment; (b) granting the investor sound rights to the prepared and formed land plot before the investor begins to invest in the acquisition, arrangement and construction.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19259
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84-88.pdf299.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.