Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19223
Title: Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України
Authors: Гриненко, С.О.
Keywords: принцип безпосередності
досудове розслідування
доказування
оперативно-розшукова діяльність
principle of immediacy
pre-trial investigation
proving
evidence
operational and investigative activities
Issue Date: 2008
Publisher: Харків : ТОВ «Оберіг»
Citation: Гриненко С. О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України : монографія / С. О. Гриненко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Ін-т підготовки юрид. кадрів для служби безпеки України. – Харків : Оберіг, 2008. – 224 с.
Abstract: У роботі досліджується природа принципів кримінального процесу, сутність, значення та нормативний зміст принципу безпосередності, його місце у системі принципів кримінального процесу. Основна увага у монографії приділена проблемам реалізації даного принципу на початковому етапі кримінального судочинства, при здійсненні прокурорського нагляду і відомчого контролю, при використанні слідчим доказів, отриманих іншим слідчим або органом дізнання, матеріалів оперативно-розшукової діяльності, предметів і документів, наданих учасниками процесу та іншими особами. Розроблено пропозиції щодо удосконалення організації досудового слідства, доказування у кримінальних справах, а також процесуального статусу слідчого й учасників процесу.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19223
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Монографії Спеціальної кафедри №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograf_2008.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.