Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19110
Title: Відтворення твору у складі аудіовізуального твору в мережі Інтернет і публічне сповіщення як окремі способи використання музичного твору
Authors: Розгон, О.В.
Keywords: авторське право
спосіб використання
відтворення
використання твору
Issue Date: 2021
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Розгон О. В. Відтворення твору у складі аудіовізуального твору в мережі Інтернет і публічне сповіщення як окремі способи використання музичного твору [Електронний ресурс] / О. В. Розгон // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. – 2021. – № 8. – С. 105–107. – Режим доступа: http://lsej.org.ua/8_2021/25.pdf (дата звернення: 18.11.2021).
Abstract: У статті представлено правовий аналіз категорій «музичний твір», «використання музичного твору». Автором доведено, що ознаками музичного твору як об’єкта авторського права є об’єктивна форма вираження або втілення музичного твору в об’єктивну форму і творчий характер (твір мистецтва, продукт творчості музичної думки композитора). Автором проаналізовано такі способи використання твору, як відтворення музичного твору у складі аудіовізуального твору в мережі інтернет і публічне сповіщення музичного твору. Музичний твір може бути виражений в об’єктивній формі, зокрема, через звукозапис, який дозволяє здійснювати його сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою не лише автором, а й іншими особами, та може використовуватись у складі аудіовізуального твору. Особлива увага приділена аналізу судової практики щодо порушення виключних майнових авторських прав на музичний твір. Виявлено, що для встановлення неправомірності використання спірного музичного твору у суді слід з’ясувати, чи є позивач стороною договору на створення аудіовізуальних творів і чи передані майнові авторські права за договором на створення аудіовізуальних творів на музичний твір, який є предметом спірних правовідносин. Якщо сторона договору є організацією колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права на підставі свідоцтва, предметом якого є надання права на публічне сповіщення творів, а в ліцензійному договорі зазначене використання спірного твору через його відтворення у складі аудіовізуального твору в мережі інтернет, а не через публічне сповіщення, то має місце порушення авторського права. Автор доходить висновку, що відтворення музичного твору і публічне сповіщення є самостійними способами використання твору.
URI: http://lsej.org.ua/8_2021/25.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19110
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Наукові статті НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf364.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.