Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18993
Title: Міжнародно-правовий досвід щодо підвищення конкурентоспроможності сільського господарства
Authors: Панченко, В.В.
Keywords: сільське господарство
конкурентоспроможність
міжнародно-правовий досвід
сельское хозяйство
конкурентоспособность
международно-правовой опыт
agriculture
competitiveness
experience
Issue Date: 2021
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Панченко В. В. Міжнародно-правовий досвід щодо підвищення конкурентоспроможності сільського господарства / В. В. Панченко // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 14 трав. 2021 р.). – Дніпро, 2021. – С. 32–33.
Abstract: При правовому аналізі виявлено, що при зростанні вимог до охорони довкілля і захисту прав споживачів, гарантії якості та безпечності продукції, стійкого тваринництва і землекористування, а також прискорення реалізації правових норм, у центрі уваги все більш знаходиться використання інноваційних технологій з орієнтацією на сучасні умови ринку.
При правовом анализе выявлено, что при росте требований к охране окружающей среды и защиты прав потребителей, гарантии качества и беспечности продукции, стойкого животноводства и землепользования, а также ускорению реализации правовых норм, в центре внимания все более находится использование инновационных технологий с ориентацией на современные условия рынка.
Description: It is educed at a legal analysis, that at the increase of requirements to the guard of environment and protection of consumers, quality and unconcern of products, proof stock-raising and land-tenure guarantee, and also acceleration of realization of legal norms, in a spotlight there all more is the use of innovative technologies with an orientation on the modern terms of market.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18993
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panchenko_32-34.pdf45.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.