Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1888
Title: Некомерційні інститути охорони здоров'я у постіндустріальній економіці: досвід для України
Other Titles: Некоммерческие институты охраны здоровья в постиндустриальной економике: опыт для Украины
Noncommercial health care institutions in postindustrial economy: expearnce for Ukraine
Authors: Камінська, Т.М.
Keywords: некомерційні недержавні інститути
постіндустріальна економіка
охорона здоров'я
громадянське суспільство
некоммерческие нeгocyдapcтвeнныe инcтитyты
пocтиндycтpиaльнaя экономика
здравоохранение
noncormercial nongovernment institutions
postindustrial economy
health care
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Камінська Т. М. Некомерційні інститути охорони здоров'я у постіндустріальній економіці: досвід для України / Т. М. Камінська // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2012. - № 1 (8). - С. 39-48.
Abstract: Присвячено аналізу причин і ролі розвитку некомерційних інститутів охорони здоров'я у постіндустріальній економіці. До них належать пом'якшення вад недержавного ринку, посилення переваг і зниження недосконалостей держави, розвиток громадянського суспільства, тиск неухильного зростання середніх витрат на охорону здоров'я, децентралізація. Обґрунтовано шляхи розвитку некомерційних інститутів в Україні
Проанализированы причины и роль развития некоммерческих институтов здравоохранения в постиндустриальной экономике. К ним относятся смягчение издержек негосударственного рынка и снижение несовершенств государства, развитие гражданского общества, давление неуклонного роста средних издержек на здравоохранение, его дeцeнтpaлизaция. Обоснованы пyти paзвития некоммерческих инcтитyтoв в Украине.
The article devoted the analizing of the rezones and role of the noncormercial institutions development in postindustrial economy. It is refer to them moderating of the state market failuers and decreasing state's imperfections, civil society development, pressing of the avarege health care cost increasing, its decentralization. The author argues the ways of development noncormercial institutions in Ukraine.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1888
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_39.pdf173,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.