Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1879
Title: Ідентифікація і захист мультимедійних даних
Other Titles: Идентификация и защита мультимединых данных
Authehtication and protection of multimedia data
Authors: Іванов, В.Г.
Любарський, М.Г.
Карасюк, В.В.
Кошева, Н.А.
Ломоносов, Ю.В.
Lomonosov, Y.V.
Keywords: інформаційні технології
мультимедійні дані
авторське право
захист авторських прав
захист мультимедійних даних
цифрові водяні знаки
мультимедийные данные
защита авторских прав
цифровые водяные знаки
multimedia information
defence of copyrights
digital thread-marks
Issue Date: 2012
Citation: Ідентифікація і захист мультимедійних даних / В. Г. Іванов, М. Г. Любарський, В. В. Карасюк, Н. А. Кошева, Ю. В. Ломоносов // Системи обробки інформації / М-во оборони України, Харк. ун-т Повітрян. Сил ім. Івана Кожедуба. – Х., 2012. – Вип. 8 (106) : Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – С. 87–91 : рис.
Abstract: У роботі наголошується, що з розвитком інформаційного суспільства ростуть потоки інформації; швидкості її обробки і розповсюдження, і у зв'язку з цим виникає гостра необхідність в захисті інтересів суб'єктів, що використовують інформацію в своїй діяльності. Розглядаються питання надійного захисту інформації з використанням сучасних засобів і методів стеганографии. Показана можливість захисту авторських прав аудіо і відеофайлів за допомогою впровадження в них прихованих об'єктів - цифрових водяних знаків (ЦВЗ). Це досягається шляхом непомітно; для людського ока або вуха зміни файлу. ЦВЗ можуть містити деякий автентичний код, тобто закодовану інформацію про власника або інформацію управління.
В работе отмечается, что с развитием информационного общества растут потоки информации, скорости ее обработки и распространения, и в связи с этим возникает острая необходимость в защите интересов субъектов, использующих информацию в своей деятельности. Рассматриваются вопросы надежной защиты информации с использованием современных средств и методов стеганографии. Показана возможность использования для защиты авторских прав аудио и видеофайлов при помощи внедрения в них скрытых объектов - цифровых водяных знаков (ЦВЗ). Это достигается путем незаметного для человеческого глаза или уха изменения файла. ЦВЗ могут содержать некоторый аутентичный код, т. е. закодированную информацию о собственнике либо управляющую информацию.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1879
Appears in Collections:Наукові статті кафедри інформатики та обчислювальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanov_Lomonosov_Lyubarsky_Koshevaya_Karasyk_87–91.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.