Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1877
Title: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів" : (освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство")
Authors: Серьогіна, С.Г.
Любченко, П.М.
Бодрова, І.І.
Болдирєв, С.В.
Лялюк, О.Ю.
Стешенко, Т.В.
Соляннік, К.Є.
Челомбітько, Л.В.
Петришина, М.О.
Фролов, О.О.
Keywords: нормопроектування
нормативні акти
державна реєстрація нормативно-правових актів
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів" : (освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / уклад. С. Г. Серьогіна [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 35 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1877
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_008.pdf507,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.