Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1876
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Логіка" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. відносини") для студ. I курсу денної форми навчання
Authors: Юркевич, О.М.
Титов, В.Д.
Зархіна, С.Е.
Невельська-Гордєєва, О.П.
Павленко, Ж.О.
Цалін, С.Д.
Keywords: логіка
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Логіка" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. відносини") для студ. I курсу денної форми навчання / уклад. О. М. Юркевич [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 90 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1876
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0010.pdf802.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.