Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18573
Title: Правові аспекти реалізації екологічного імперативу у сфері природокористування
Authors: Бредіхіна, Вікторія Леонідівна
Keywords: екологічне право
екологічне законодавство України
природокористування
охорона довкілля
охорона навколишнього природного середовища
екологічний імператив
Issue Date: 2019
Citation: Бредіхіна В. Л. Правові аспекти реалізації екологічного імперативу у сфері природокористування / В. Л. Бредіхіна // Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах : матеріали «круглого столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. д-а юрид. наук, проф., члена-кор. НАПрН України В. К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 91–94.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18573
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри екологічного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bredikhina_91-94.pdf639.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.