Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18558
Title: Логіко-методичні питання складання тестів загальної компетентності
Authors: Невельська-Гордєєва, О.П.
Keywords: тест загальних навчально-правничих компетентностей (тзнпк)
тестове завдання
валідність тесту
логіка
тест общих учебно-правовых компетенций
тест
тестовое задание
валидность теста
логика
test of general educational and legal competencies
test
test task
validity of the test
logic
Issue Date: 2018
Publisher: Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Citation: Невельська-Гордєєва О. П. Логіко-методичні питання складання тестів загальної компетентності / О. П. Невельська-Гордєєва // Викладання логіки та перспективи її розвитку : VIІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17-18 травня 2018 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018. – C. 49–50.
Abstract: Впровадження тесту загальних навчально-правничих компетентностей (ТЗНПК) для набору магістрантів за спеціальністю "Право" має багато переваг. Водночас застосування тестових методів оцінювання рівня знань вимагає перевіряти їх на надійність та валідність, бо інакше тест може бути неспроможним.
Внедрение теста общих учебно-правовых компетенций для набора магистрантов по специальности "Право" имеет много преимуществ. В то же время применение тестовых методов оценки уровня знаний требует проверять их на надежность и валидность, иначе тест может быть несостоятельным.
Description: The introduction of the test of general educational and legal competencies for the recruitment of undergraduates in the specialty "Law" has many advantages. At the same time, the use of test methods to assess the level of knowledge requires checking them for reliability and validity, because otherwise the test may fail.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18558
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book of abstract_2018-P.49-50.pdf108.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.