Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18481
Title: Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку
Keywords: Украина
Европейский Союз (ЕС)
Україна
Європейський Союз (ЄС)
евроинтеграция Украины
євроінтеграція України
наукові конференції
научные конференции
ассоциация Украина
асоціація Україна
Issue Date: 2020
Citation: Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку : зб. наук. ст. за матеріалами ІV Всеукр. наук. практ. конф. з європ. права (м. Харків, 19 листоп. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України ; редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк [та ін.]. – Харків, 2020. – 186 с.
Abstract: У збірнику подається стислий виклад доповідей та повідомлень науковців, викладачів та студентів освітніх і наукових закладів на іV всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку», яка була організована і проведена в м. Харків Національним юридичним університетом імені Ярослава мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування та НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку з нагоди всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку. Для науковців, аспірантів, студентів, тих, хто цікавиться проблемами європейської інтеграції.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18481
Appears in Collections:Збірники наукових праць кафедри права Європейського Союзу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SB_Evrointegraciy_2020.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.