Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1847
Title: Судовий розгляд справ, пов'язаний із вчиненням насильства в сім'ї: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення : наук.-практ. посіб.
Authors: Христова, Г.О.
Байда, А.О.
Keywords: судова практика
насильство в сім'ї
домашнє насильство
вчинення насильства в сім'ї
запобігання та протидія насильства в сім'ї
відповідальність за вчинення насильства в сім'ї
Issue Date: 2011
Citation: Судовий розгляд справ, пов'язаний із вчиненням насильства в сім'ї: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення : наук.-практ. посіб. / [кол. авт.: Євсюкова М. В., Христова Г. О., Шаповалова О. А., Байда А. О., Рошка М. Я. ; заг. ред.: Шаповалова О. А., Павлиш С. О.]. – К. : Компанія «Ваіте», 2011. – 196 с.
Abstract: Посібник є комплексним дослідженням проблем судової практики у справах, пов'язаних з вчиненням насильства в сім'ї, та шляхів її вдосконалення. Він містить ґрунтовний аналіз норм міжнародного та національного права у галузі запобігання та протидії насильству в сім’ї, практики Європейського суду з прав людини та Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у справах цієї категорії, особливостей юридичної відповідальності за вчинення насильства в сім'ї в Україні. У виданні викладені результати моніторингу кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з вчиненням насильства в сім'ї, рішення у яких розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень України, визначені основні проблеми їхнього судового розгляду та шляхи його вдосконалення, запропоновані основні принципи розгляду судами справ, пов'язаних з насильством в сім'ї. Міжнародні та національні юридичні акти, використані при підготовці посібника, наводяться станом на 1 жовтня 2011 р. Посібник розрахований на суддів, але може бути цікавим для адвокатів, співробітників правоохоронних органів (міліції, прокуратури), органів опіки та піклування, а також для всіх інших фахівців, які опікуються проблемами насильства в сім'ї та розбудови ефективної системи його подолання. Цей посібник розроблено в рамках реалізації «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» - проекту, який впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу. Думки, висновки та рекомендації належать авторам і не обов'язково відображають погляди ЄС, ПРООН, інших організацій та закладів системи ООН.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1847
Appears in Collections:Монографії науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Family_2011.pdf5,96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.