Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18345
Title: Трансфер технологій відкритої науки та розвиток інноваційного підприємництва
Authors: Пасмор, Юлія Вікторівна
Keywords: технології
відкрита наука
електронні ресурси
цифрова економіка
інноваційне підприємництво
technologies
open science
electronic resources
digital economy
innovative entrepreneurship
Issue Date: 2020
Citation: Пасмор Ю. В. Трансфер технологій відкритої науки та розвиток інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] / Ю. В. Пасмор // Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 2 за матеріалами ІІ круглого столу (м. Харків, 16 листоп. 2020 р.). – Електрон. вид. – Харків, 2020. – С. 82–90. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18346 (дата звернення: 18.12.2020). – Назва з екрана.
Abstract: У статті розглянуті питання трансферу технологій відкритої науки у контексті розвитку інноваційного підприємництва. визначено, що використання ресурсів Low-code application platforms (LCAP) для автоматизації бізнесу, інноваційні кластери промисловості, технопарки, електронні форми господарської діяльності є невід`ємними елементами Sustainable Development.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18345
Appears in Collections:Наукові статті НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasmor_82-90.pdf192.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.