Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18234
Title: Матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридична психологія» : (обов’язкова) для студентів ден. форми навчання другого (магістерського) освіт.-кваліф. рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»
Authors: Шепітько, В.Ю.
Шевчук, В.М.
Білоус, В.В.
Костенко, М.В.
Павлюк, Н.В.
Чорний, Г.О.
Keywords: юридична психологія
Issue Date: 2020
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридична психологія» : (обов’язкова) для студентів ден. форми навчання другого (магістерського) освіт.-кваліф. рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: В. Ю. Шепітько, В. М. Шевчук, В. В. Білоус [та ін.]. – Харків, 2020. – 65 с.
URI: http://77.244.44.2/materials/files/ciminalistics/0080/01.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18234
Appears in Collections:Наукові видання кафедри криміналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MPZ_2020.pdf770.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.