Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18162
Title: Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення
Keywords: інновації
розвиток Національної інноваційної системи України
стратегії розвитку регіональної інноваційної системи
законодавчі ініціативи
функціонування інноваційних структур на базі закладів вищої освіти та наукових установ, правових проблем і викликів розвитку цифрової економіки та суспільства України
актуальні проблеми приватного та публічного права
проблемами розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві України
Issue Date: 2020
Publisher: Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України
Citation: Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення : зб. наук. пр. за матеріалами II круглого столу, м. Харків, 5 черв. 2020 р. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку [та ін.] ; редкол.: С. В. Глібко, Ю. В. Георгієвський. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – 176 с.
Abstract: У збірнику подаються тези доповідей і повідомлень науковців і викладачів наукових та освітніх закладів, практичних працівників, а також студентів ІІ круглого столу «Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення», який було проведено Національною академією правових наук України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міської ради, Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця 5 червня 2020 року у м. Харкові. Круглий стіл проводився з метою обміну практичними і теоретичними напрацюваннями й підготовки рекомендацій учасників щодо удосконалення діючого законодавства у сфері розвитку регіональної інноваційної системи. Збірник буде цікавим для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку регіональної інноваційної системи України. Друкується в авторській редакції.
URI: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Tezy_05.06.20/Tezy_05.06.20_Full.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18162
ISBN: 978-617-7806-29-4
Appears in Collections:Збірники НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy_05.06.20.pdf4.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.