Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/17950
Title: Особливості державного регулювання національної інноваційної системи
Authors: Подрез-Ряполова, Ірина Валеріївна
Зюкіна, Поліна Вікторівна
Keywords: національна інноваційна система
інноваційний розвиток
стартап
национальная инновационная система
инновационное развитие
national innovation system
innovative development
startup
Issue Date: 2019
Citation: Подрез-Ряполова І. В. Особливості державного регулювання національної інноваційної системи / І. В. Подрез-Ряполова, П. В. Зюкіна // Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві : матеріали ІІ Інтернет-конф. (м. Харків, 29 листоп. 2019 р.) – Харків, 2019. – С. 224–231.
Abstract: У роботі розглянуто питання сучасного стану формування національної інноваційної системи. Визначено місце економіки України в міжнародному інноваційному просторі та необхідність поглиблення інтеграційних процесів. На основі системного аналізу законодавчої бази окреслено суб’єктів інноваційної інфраструктури, висунуто пропозицію перегляду норматив-ного масиву шляхом кодифікації та забезпечення розвитку інноваційних структур.
В работе рассмотрены вопросы современного состояния формирования национальной инновационной системы. Определено место экономики Украины в международном инновационном пространстве и необходимость углубления интеграционных процессов. На основе системного анализа законодательной базы обозначены субъектов инновационной инфраструктуры, выдвинуто предложение просмотра нормативного массива путем кодификации и обеспечения развития инновационных структур.
Description: The article considers the current situation in the formation of the national innovation system. The place of the Ukrainian economy in the international innovation environment is identified and need for the development of integration process Based on a systematic analyses of the legislation, the subjects of the innovation structure are identified and a proposal is made to revise the regulatory framework by codifying and ensuring the development of innovative structure.
URI: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/29.11.19/_29_11_2019_34.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17950
Appears in Collections:Наукові статті НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podrezс-Ryapolova_224-231.pdf212.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.