Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/17740
Title: Сучасні проблеми цифровізації в інноваційному суспільстві
Authors: Пасмор, Юлія Вікторівна
Keywords: цифровізація
інноваційне суспільство
інформаційне суспільство
електронне управління
цифровий ринок
відкриті знання
відкриті інновації
digitalization
innovation society
information society
e-government
digital market
open knowledge
open innovation
Issue Date: 2020
Citation: Пасмор Ю. В. Сучасні проблеми цифровізації в інноваційному суспільстві [Електронний ресурс] / Ю. В. Пасмор // Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років : зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу (м. Харків, 23 січ. 2020 р.) / НДІ ПЗІР НАПрН України. – Харків, 2020. – С. 78–84. – Режим доступа: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/23.01.2020/Tezy_23_01_2020-16.pdf (дата звернення: 17.03.2020). – Назва з екрана.
Abstract: У статті розглянуто сучасні проблеми цифрової трансформації в інноваційному суспільстві. Доведено, що у глобальному світі сучасних технологій, відкритих знань та відкритих інновацій цифровізація є чинником розвитку інноваційних регіональних систем, вільного трансферу знань, ідей для соціоекономічної системи розвитку в Україні.
URI: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/23.01.2020/Tezy_23_01_2020-16.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17740
Appears in Collections:Наукові статті НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasmor_78-84.pdf250.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.