Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/17405
Title: Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України
Authors: Яковлєв, Олександр Анатолійович
Keywords: встановлення умов праці
централізоване правове регулювання
локальне правове регулювання
атестація робочих місць
правові засади
вдосконалення
establishment of working conditions
centralized legal regulation
local legal regulation
job certification
legal framework
improvement
Issue Date: 2019
Citation: Яковлєв О. А. Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / О. А. Яковлєв ; наук. конс. С. М. Прилипко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 40 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Харків, 2019. Дисертація присвячена визначенню правових засад встановлення умов праці за трудовим законодавством України з урахуванням сучасних європейських прагнень нашої держави, а також існуючих сьогодні в світі тенденцій до запровадження людиноцентриської парадигми в кожну сферу суспільного буття. Дослідження побудовано та проведене таким чином, що отримано можливість сформулювати цілісне системне бачення процесу встановлення умов праці в Україні в правовому аспекті. Розкрито зв’язок між соціальною політикою держави та встановленням умов праці як складовим елементом цієї політики, в такий спосіб підведено дослідження до логічного умовиводу про те, що встановлення умов праці є обов’язком держави в певному ракурсі. Проте далі, визначивши умови праці як об’єкт вказаного процесу, робиться акцент на тому, що цей обов’язок мають розділяти із державою також і роботодавці разом із працівниками, однак їхні інтереси зазвичай різняться, а тому потрібен юридичний механізм збалансування цих інтересів в частині встановлення умов праці. Як наслідок, дослідження послідовно та логічно доходить до питань централізованого та локального регулювання умов праці, змін умов праці як системного вираження всього процесу встановлення умов праці. Насамкінець дослідження зводиться до необхідності аналізу «приватного» випадку встановлення умов праці – процедури атестації робочого місця за умовами праці, яка є найбільш виразним показником закінченості побудованої схеми всього процесу їх встановлення, оскільки спрямована на перевірку дотримання та забезпечення гарантованих Конституцією України здорових та безпечних умов праці. В такий спосіб – застосовуючи метод від загального до приватного – розкриваються поетапно всі ланки процесу встановлення умов праці саме в правовому контексті, тобто формується система правових засад означеного процесу в Україні, виявляються проблеми та формулюються пропозиції з їх вирішення.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17405
Appears in Collections:12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakovlev_2019.pdf443.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.