Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/17282
Title: Типові тактичні операції у структурі криміналістичної методики
Authors: Шевчук, В.М.
Keywords: типова тактична операція
криміналістична методика
типове тактичне завдання
типізація тактичних операцій
типові тактичні операції як структурний елемент криміналістичної методики
typical tactical operation
criminalistics methods
typical tactical tasks
typification of tactical operations
typical tactical operations as a structural element of a particular criminalistics method
Issue Date: 2013
Citation: Шевчук В. М. Типові тактичні операції у структурі криміналістичної методики / В. М. Шевчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2013. – № 1082, вип. 16. – С. 256–260.
Abstract: Розглянуто проблеми дослідження типової тактичної операції як структурного елемента окремої криміналістичної методики. Проаналізовано різні підходи до розуміння типових тактичних операцій, ролі в окремих методиках розслідування злочинів, проведено їх критичний аналіз. Обґрунтовується необхідність розробки та застосування типових тактичних операцій у структурі криміналістичних методик як ефективних засобів вирішення тактичних завдань досудового розслідування. Дослідження типових тактичних операцій має здійснюватися з урахуванням виду злочину, етапності розслідування, слідчої ситуації та тактичного завдання.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1082_16_67
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17282
Appears in Collections:Наукові статті кафедри криміналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchuk_256-260.pdf148.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.