Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16984
Title: Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві
Authors: Гетьман, А.П.
Лозовой, В.О.
Меліхова, Ю.А.
Прудникова, О.В.
Сідак, Л.М.
Шумейко, О.А.
Keywords: наукові конференції
філософія людини
саморозвиток особистості
особистість
самовиховання особистості
научные конференции
философия человека
саморазвитие личности
личность
самовоспитание личности
Issue Date: 2019
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.­практ. конф. (15 листоп. 2019 р.) / Нац. юрид. ун­т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. А. П. Гетьман [та ін.]. – Харків : Право, 2019. – 404 с.
Abstract: Збірник містить наукові статті та тези наукових доповідей з питань фі­лософської антропології та філософії культури, соціальної філософії, філо­софії права, психології, педагогіки, культурології, мистецтвознавства та ак­туальних проблем освіти і виховання в сучасних умовах соціокультурного розвитку. Для викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16984
ISBN: 978-966-937-825-5
Appears in Collections:Збірники кафедри культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SB_15-11-2019.pdf2,25 MBAdobe PDFView/Open
cover-SB_15-11-2019.pdf7,81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.