Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16892
Title: Ярослав Мудрий – великий князь і законодавець Київської Русі (до 1000-річчя з початку правління)
Authors: Самофал, О.І.
Будецька, О.О.
Пасмор, Н.П.
Keywords: Київська Русь
бібліографічні покажчики
Ярослав Мудрий (бл. 978 або 984 – 1054)
Великі Київські князі
Issue Date: 2019
Citation: Ярослав Мудрий – великий князь і законодавець Київської Русі (до 1000-річчя з початку правління) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. історії держави і права України та зарубіж. країн, Наук. б-ка ; [уклад.: Д. В. Гончаренко, О. І. Самофал, О. О. Будецька ; відп. за вип. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 92 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16892/3/Jaroslav_Mudryj_pokazhchyk.pdf.
Abstract: Бібліографічний покажчик підготовлений до 1000-річчя з початку правління Великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого. Видання складене на основі комплексного дослідження фондів Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з метою поширення знань про життя, державну діяльність і законотворчість князя Ярослава І Володимировича. Містить понад 700 систематизованих документів, що вийшли друком у 1766–2019 рр. Призначений студентам, викладачам, аспірантам та широкому колу читачів.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16892
Appears in Collections:Бібліографічні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslav_Mudryj_pokazhchyk.pdf5,94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.