Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1678
Title: Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") для студ. V курсу фак-ту підгот. кадрів для Держ. пенітенц. служби України
Authors: Автухов, К.А.
Яковець, І.С.
Keywords: Державна пенітенціарна служба України
органи виконання покарань
кримінально-виконавча система
завдання для практичних занять
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") для студ. V курсу фак-ту підгот. кадрів для Держ. пенітенц. служби України / уклад.: К. А. Автухов, І. С. Яковець. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 38 с.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1678
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0006_z.pdf521.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.