Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/16715
Назва: Соціальні процеси у перехідний період розвитку суспільства
Автори: Данильян, О.Г.
Ключові слова: соціальні процеси
перехідний період
соціальна динаміка
зміни
криза
синергетика
самоорганізація
социальные процессы
переходный период
социальная динамика
изменения
кризис
синергетика
самоорганизация
самоорганизация
transition period
social dynamics
social processes
changes
crisis
synergetics
self-organization
Дата публікації: 2001
Бібліографічний опис: Данильян О. Г. Соціальні процеси у перехідний період розвитку суспільства / О. Г. Данильян // Філософські обрії : наук.-теорет. часоп. – Полтава, 2001. – Вип. 6. – С. 36–48.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядаються проблематика соціальних змін у соціальних системах. Стверджується, що змістом соціальних змін у перехідний період розвитку соціуму є складне переплетіння двох взаємопов’язаних процесів: деструкції (усунення) старої якості (співвідношення сил, потреб, інтересів ) і конструкції (встановлення) нової якості, а також створення нового співвідношення, поєднання якісних і кількісних характеристик соціальної системи в таких межах, які дозволяють зробити висновок про становлення якісно нової соціальної системи. Автор припускає, що сутність соціальних процесів у перехідний період полягає в різкій зміні потенціалів суб'єктів системи, що порушує між ними консенсус, який існував (гармонію, рівновагу), у результаті чого сили, тенденції, спрямовані на порушення стійкості системи, отримують перевагу над силами, тенденціями, що сприяли збереженню цієї стійкості.
В статье рассматривается проблематика социальных изменений в социальных системах. Утверждается, что социальные изменения в переходный период развития социума представляют собой сложное переплетение двух взаимосвязанных процессов: деструкции (устранение) старого качества (соотношения сил, потребностей, интересов) и создания (установления) нового качества, нового соотношения качественных и количественных характеристик социальной системы на таком уровне, который позволяет сделать вывод о становлении качественно новой социальной системы. Автор предполагает, что сущность социальных процессов в переходный период заключается в резком изменении потенциалов субъектов системы, нарушении между ними консенсуса, который существовал (гармонии, равновесия), в результате чего силы, тенденции, направленные на нарушение устойчивости системы, получают преимущество перед силами, тенденциями, которые способствовали сохранению этой устойчивости.
Опис: The article considers the problems of social changes in social systems. It is argued that social changes in the transitional period of the development of society are a complex interweaving of two interconnected processes: destruction (elimination) of the old quality (correlation of forces, needs, interests) and creation (establishment) of a new quality, a new ratio of qualitative and quantitative characteristics of a social system on such a level that allows us to conclude about the formation of a qualitatively new social system. The author assumes that the essence of social processes in the transition period consists in a sharp change in the potentials of the subjects of the system, the violation of the consensus between them (harmony, balance), as a result of which the forces and tendencies aimed at violating the stability of the system take precedence over the forces and tendencies which contributed to the preservation of this stability.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16715
Розташовується у зібраннях:Наукові статті кафедри філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Danilyan_36-48.pdf209.37 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.