Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1667
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Конфліктологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" для студ. III курсу денної форми навч.
Authors: Требін, М.П.
Сахань, О.М.
Герасіна, Л.М.
Васильєв, Г.Ю.
Воднік, В.Д.
Головко, І.В.
Зимогляд, В.Я.
Keywords: конфліктологія
навчально-методична робота
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Конфліктологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" для студ. III курсу денної форми навч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; уклад. М. П. Требін [та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 64 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1667
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0092.pdf598,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.