Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1652
Title: Сутність каральної політики радянської держави наприкінці 20-х – у середині 50-х років ХХ століття
Other Titles: Сущность карательной политики Советского государства в конце 20-х – в середине 50-х годов XX века
The Essence of the Penal Policy of Soviet State in the Late 20's – mid-50s of the XX Century
Authors: Россіхін, В.В.
Keywords: історія держави і права СРСР
каральна політика
пенітенціарна політика
історія кримінально-виконавчого права
кримінально-виконавче право
неповнолітні
позбавлення волі
ув'язнені
командно-адміністративна система
в'язниці
карательная политика
уголовно-исполнительная система
тюрьмы
лишение свободы
penal policy
correctional system
prisons
custody
Issue Date: 2012
Citation: Россіхін В. В. Сутність каральної політики радянської держави наприкінці 20-х – у середині 50-х років ХХ століття / В. В. Россіхін // Право та державне управління. – 2012. - № 1 (6). – С. 68-74.
Abstract: Проаналізований стан пенітенціарної системи в 1930–1950-ті рр. в контексті реалізації каральної політики держави, встановлена сутність пенітенціарної політики в зазначений період, особливості виконання та контингент засуджених до позбавлення волі.
Проанализировано состояние пенитенциарной системы в 1930–1950-х гг. в контексте реализации карательной политики государства, установлено сущность пенитенциарной политики в указанный период, особенности выполнения и контингент осужденных к лишению свободы.
The state of prison system in 1930-1950's. was analysed in the context of penal policy, the essence of prison policy in this period found found, especially of the implementation and a contingent of convicts to prison were disclosed.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1652
Appears in Collections:Наукові статті кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rossixin_2012_68-74.pdf167.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.