Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/16382
Title: Проблеми законності. 2015. Вип. 130
Keywords: юридичні науки
Issue Date: 2015
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 130. – 206 с.
Abstract: У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії й історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики, питанням боротьби зі злочинністю. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та практичних працівників, які цікавляться правовою тематикою.
Description: The collection contains research papers on topical issues of law: the theory and history of law, constitutional and state-building, civil, labor, fiscal, economic, administrative, customs, environmental, criminal law, criminal and civil procedure, criminology, the struggle with crime. For scientists, professors, students and practitioners interested in issues of law.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16382
ISSN: 2224-9281
Appears in Collections:Проблеми законності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_zak130.pdf2.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.