Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16366
Title: Теорія і практика правознавства. 2016. Т. 2. № 10.
Keywords: правознавство
Issue Date: 2016
Citation: Теорія і практика правознавства [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Т. 2, № 10. – Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/5174/showToc, вільний (дата звернення: 10.06.2019). – Назва з екрана.
Abstract: Електронне наукове фахове видання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Теорія і практика правознавства». Його головною метою є досягнення якісно нового рівня повноти та оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства у знаннях у галузі права, сприяння її розвитку; розробка загальнотеоретичних проблем правотворення та правозастосування в умовах формування правової держави; дослідження актуальних проблем історії українського національного державотворення, теорії та практики державного права зарубіжних країн і міжнародного права; висвітлення теоретичних засад та прикладних аспектів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства; забезпечення можливості молодим ученим оперативно представляти свої наукові доробки широкій науковій громадськості. Збірник є ще одним інтелектуальним продуктом Університету, що свідчить про його входження у глобальний інформаційний простір і спроможність відповідати викликам сучасності. Електронне видання вміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики, питанням боротьби зі злочинністю та ін.
URI: http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/5174/showToc
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16366
ISSN: 2225-6555
Appears in Collections:Теорія і практика правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf3,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.