Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/16059
Title: Особливості реалізації засади забезпечення права на оскарження судових рішень у підготовчому кримінальному провадженні
Authors: Бабаєва, О.В.
Keywords: кримінальне провадження
стадії кримінального провадження
підготовче провадження
оскарження судових рішень
уголовное производство
стадии уголовного производства
подготовительное производство
обжалование решений суда
criminal proceedings
stages of criminal proceedings
preparatory proceedings
appeal of judgments
Issue Date: 2017
Publisher: Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна
Citation: Бабаєва О. В. Особливості реалізації засади забезпечення права на оскарження судових рішень у підготовчому кримінальному провадженні / О. В. Бабаєва // Верховенство права-основоположний принцип правової держави : зб. тез доп. ІХ наук. круглого стілу молодих вчених, аспірантів та магістрів, 15 груд. 2017 р., м. Харків. – Харків, 2017. – С. 16–20.
Abstract: Досліджуються проблеми оскарження судових рішень, прийнятих у підготовчому провадженні. Аналізуються обмеження права на оскарження судових рішень у цій стадії. Формулюються пропозиції щодо забезпечення засади права на оскарження судових рішень у підготовчому провадженні.
Исследуются проблемы обжалования судебных решений, принятых в подготовительном производстве. Анализируются ограничения права на обжалование судебных решений в этой стадии. Формулируются предложения по обеспечению принципа права на обжалование судебных решений в подготовительном производстве.
Description: Problems of the appeal of the judgments accepted in preparatory proceedings are investigated. Restrictions of the right on the appeal of judgments in this stage are analyzed. Offers on providing a principle of the right to the appeal of judgments in preparatory proceedings are formulated.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16059
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babaeva_16-20.pdf513.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.